Logo Lenda
Axencia Galega Innovación
Xunta de Galicia
Xacobeo 21-22

BONO DE INNOVACIÓN DE LENDA PET FOOD S.L.(014​)

Para promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade.

Esta operación está financiada pola Xunta de Galicia, a través de axudas concedidas pola Axencia Galega de Innovación, dentro do programa de axudas a empresa Bonos de innovación 2022.